SHINKENDO

skenprefh black only

Το Shinkendo είναι μια σύγχρονη τέχνη, διαποτισμένη με τα ιδεώδη του Bushi Damashii (πνεύμα των πολεμιστών) και του Budo (του “δρόμου” ή κώδικα των Samurai), δημιουργημένη από τον Obata Toshishiro που είναι ο Kaiso (ιδρυτής) και ο Soke (επικεφαλής) της ομοσπονδίας μας  International Shinkendo Fedaration (I.S.F.).  Όσοι εκπαιδεύονται στο Shinkendo μαθαίνουν  πρακτική, αληθινή μάχη, βασισμένη σε τεχνικές που έχουν φτάσει έως εμάς μέσω αιώνων δοκιμασμένης στη μάχη μεθοδολογίας, καθώς και στην ιστορία και τις παραδόσεις των Samurai.

Ως μία σύγχρονη τέχνη, το Shinkendo μπορεί να σπάσει τα στεγανά μεταξύ των διαφορετικών Ryuha (Σχολών) και να επανεντάξει τις διδαχές τους σε μία ολοκληρωμένη μορφή.  Αυτός είναι ο τρόπος που εκπαιδεύονταν αρχικά οι Samurai στην Ιαπωνική σπαθασκία.

Το Shinkendo, η σπαθασκία των samurai ενσωματώνει και τις πέντε πτυχές της μελέτης του σπαθιού:

gorin english

1 – Suburi: “Μέθοδοι αιώρησης του σπαθιού και βασικές κινήσεις.”  Στο Shinkendo αυτός ο όρος χρησιμοποιείται για να προσδιορίσουμε τις βασικές κινήσεις αιώρησης του σπαθιού, την κινησιολογία των ποδιών, και του σώματος. Αυτές οι βάσεις είναι ουσιώδεις για την σωστή προπόνηση, και δεν πρέπει ποτέ να παραμελούνται.

2 – BattohoΜέθοδοι μαχητικής ξιφούλκησης και επιστροφής του σπαθιού στη θήκη.” Στο Shinkendo διδασκόμαστε πως να ξιφουλκούμε, να βγάζουμε μαχητικά το σπαθί από τη θήκη του, και να το επιστρέφουμε σε αυτήν με ασφάλεια. Αυτό το τμήμα της προπόνησης λέγεται Battoho. Οι μαθητές ξεκινούν την εξάσκηση με ένα ξύλινο σπαθί και μαθαίνουν πως να ξιφουλκούν με αυτό προς πολλές κατευθύνσεις. Οι προχωρημένοι μαθητές στη συνέχεια χρησιμοποιούν και Iaito, ένα μεταλλικό αλλά μη ακονισμένο σπαθί εξάσκησης, και ακολούθως χρησιμοποιούν και Shinken, το πραγματικό σπαθί. Οι τεχνικές ξιφούλκησης που γίνονται από καθιστή στάση (Suwari Iai) είναι πολύ συνηθισμένες σε άλλες σχολές, αλλά δεν χρησιμοποιούνται στο Shinkendo. Αυτές οι τεχνικές δεν είναι πρακτικές και παράλληλα είναι και επισφαλείς. Εν αντιθέσει, στο Shinkendo η ξιφούλκηση γίνεται από την παραδοσιακή Fudo (όρθια) στάση  ή την Tachiaigoshi (στάση συσπείρωσης και ετοιμότητας).

3 – TanrengataΚύριες φόρμες ατομικής εξάσκησης.”  Ο όρος “Tanren” αναφέρεται στην διαδικασία της αφαίρεσης των προσμίξεων κατά την σφυρηλάτηση ενός σπαθιού.  Στα kata του Shinkendo δίνεται έμφαση στη ρευστότητα της κίνησης, στην κομψή μετατόπιση της ισορροπίας, και στην αποτελεσματική χρήση της μηχανικής σώματος / σπαθιού.

4 – Tachiuchi: “Συνδυαστική εξάσκηση μάχης, με συμμαθητή”Το Tachiuchi πηγάζει από το Koryu kenjutsu (παλαιό τρόπο τεχνικών σπαθασκίας). Είναι μία μορφή συνδυαστικής εξάσκησης που ξεκινάει με τους δύο συμμαθητές να έχουν ήδη τραβήξει τα σπαθιά τους από τις θήκες. Πολλά στυλ Koryu kenjutsu υπάρχουν ακόμη και σήμερα στην Ιαπωνία. Η εξάσκηση συνήθως γίνεται με bokuto (ξύλινο σπαθί), αλλά σε μερικά στυλ χρησιμοποιούν επίσης fukuro-shinai (σπαθί φτιαγμένο από δεμάτι λωρίδων μπαμπού), για να εξασκηθούν με μεγαλύτερη ασφάλεια σε τεχνικές μάχης με επαφή. Οι ζωτικές πτυχές του Koryu kenjutsu έχουν ενσωματωθεί στο Shinkendo ως Tachiuchi, ως προσχεδιασμένες ασκήσεις μάχης για δύο συμμαθητές.  To Shinkendo κατατάσσεται στις σύγχρονες τέχνες Ιαπωνικής σπαθασκίας.  Ως τέτοια, μπορεί να ενσωματώνει αυτές τις πολύτιμες τακτικές εξάσκησης που προέρχονται από το Koryu kenjutsu ως παραλλαγές του Tachiuchi, δίνοντας πρακτικό νόημα στην εκτέλεση των τεχνικών, με έμφαση στην ακρίβεια, την απόσταση, την ταχύτητα και την δύναμη.

5 – Tameshigiri: “Δοκιμές κοψίματος πραγματικών στόχων.”  Το Tameshigiri είναι η εξάσκηση της χρήσης πραγματικού σπαθιού πάνω σε ειδικά διαμορφωμένους στόχους ώστε να δοκιμαστεί η ακρίβεια και η τεχνική του ξιφομάχου. Εδώ απαιτείται αυξημένη συγκέντρωση και επιδεξιότητα, και συμμετέχουν μόνο οι επαρκώς εκπαιδευμένοι μαθητές και πάντα υπό άμεση επιτήρηση. Οι δοκιμές κοψίματος πραγματικών στόχων είναι μία μόνο πτυχή της εξάσκησης του ξιφομάχου, και δεν πρέπει να θεωρείται ως ο μοναδικός σκοπός της εξάσκησης, ή να γίνεται για διασκέδαση ή παιχνίδι ως κάτι αστείο. Οι πρακτικές του κοψίματος ακατάλληλων στόχων όπως φρούτα, μπουκάλια νερού ή άλλες  γελοιότητες που είναι κατάλληλες για το τσίρκο είναι απαράδεκτες.  Η Ιαπωνική σπαθασκία πρέπει πάντοτε να προσεγγίζεται με αξιοπρέπεια και ειλικρίνεια.

Στο Shinkendo, αυτές οι πέντε πτυχές της ξιφασκίας είναι σαν πέντε συμπλεκόμενα και αλληλένδετα δακτυλίδια.  Αυτή είναι η βάση της ολοκληρωμένης μελέτης της ξιφασκίας που επιτρέπει στους μαθητές να δουν τις τεχνικές με μια ευρύτερη προοπτική και να τις καλλιεργήσουν σε βάθος.

Για περισσότερες πληροφορίες για τον Obata Toshishiro Kaiso και την I.S.F., παρακαλώ επισκεφθείτε την σελίδα  www.shinkendo.com014_MG_9756ee

 

 

trkanjih

Ως τμήμα του Kokusai Toyama Ryu Renmei, οι μαθητές του Shinkendo Athens μαθαίνουν επίσης και μία άλλη μορφή Ιαπωνικής σπαθασκίας που καλείται Toyama-Ryu Battodo.

Η τέχνη του Toyama-ryu Battodo είναι μια τέχνη ξιφούλκησης στην οποία το σπαθί τραβιέται από τη θήκη του και χρησιμοποιείται για να κόψει ή για άμυνα εναντίον του αντίπαλου σε μία κίνηση. Οι τεχνικές είναι πρακτικές και αποτελεσματικές, εστιάζονται στην ταχεία ανάπτυξη του σπαθιού σε πολλαπλές κατευθύνσεις και εναντίον πολλαπλών αντιπάλων. Πηγάζοντας από ποικίλες παραδόσεις σπαθασκίας, αυτές οι μέθοδοι δίνουν έμφαση στον προχωρημένο χειρισμό του σπαθιού, στην ανάπτυξη ισχύος, και στη δυνατή έκφραση της ενέργειας. Αναπτυγμένη αρχικά το 1925 με σκοπό την εκπαίδευση του Αυτοκρατορικού Ιαπωνικού Στρατού, η τέχνη του Toyama Ryu διατηρήθηκε και εξευγενίστηκε στις επόμενες γενιές, και περιλαμβάνεται μέσα στην εκπαίδευση του Shinkendo ως συμπληρωματική τέχνη.  Ως τέτοια, δεν διδάσκεται ανεξάρτητα από το Shinkendo, αλλά θεωρείται μέρος του προγράμματος σπουδών του.

takayama1